บริษัท เค พร็อมท เซอร์วิส มีความยินดีที่ได้ให้บริการลูกค้าทุกท่าน พวกเราทีมงานมีความมุ่งมั่นการให้บริการด้วยความเต็มใจสำหรับลูกค้าทุกท่าน ประสบการณ์ที่ยาวนานในการทำงานด้านเทคโนโลยี่(IT) เราจึงได้เพิ่มสายงานบริการพร้อมกับเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อให้การบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็วกับทุกท่านทั้งระบบกล้องวงจรปิด ระบบสแกนนิ้วมือสำหรับหน่วยงาน ระบบทาบบัตรเปิดปิดประตูอัตโนมัติและระบบกันขโมยในที่พักอาศัย ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพมีการอบรมในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอย่างถูกหลักมาตรฐานตามผู้ผลิตกำหนดรวมถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติงานที่ซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ของพนักงาน

                   พวกเรามุ่งหวังให้ลูกค้าพึงพอใจการบริการของเรา มุ่งหวังให้สินค้าที่พวกเราคัดเลือกมามีคุณภาพที่มาตรฐานตรงความต้องการของทุกท่านและมุ่งหวังที่จะให้บริการและได้รับรอยยิ้มจากทุกท่านที่ได้รับบริการจากพวกเรา

                                                                                                        ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ทีมงาน บริษัท เค พร็อมท เซอร์วิส จำกัด

“งานดี มีวินัย เต็มใจบริการ”

Good Job Best Rules Full Services